Tren a vapor entre Vinto y Quillacollo

Imagen Antaño: